Effective Levels of Company Taxation within an Enlarged EU

Gutachten // 2008
Gutachten // 2008

Effective Levels of Company Taxation within an Enlarged EU

Devereux, Michael P., Christina Elschner, Dieter Endres, Jost Henrich Heckemeyer, Michael Overesch, Ulrich Schreiber und Christoph Spengel (2008), Effective Levels of Company Taxation within an Enlarged EU, Project for the EU Commission TAXUD 2005/DE/3 10, Final Report, EU-Kommission, Mannheim

Autoren/-innen Michael P. Devereux // Christina Elschner // Dieter Endres // Jost Henrich Heckemeyer // Michael Overesch // Ulrich Schreiber // Christoph Spengel