Taxation and Capital Structure Choice - Evidence from a Panel of German Multinationals

Discussion und Working Paper // 2006
Discussion und Working Paper // 2006

Taxation and Capital Structure Choice - Evidence from a Panel of German Multinationals

Autoren/-innen Thiess Büttner // Michael Overesch // Ulrich Schreiber // Georg Wamser