Optionality and Selectiveness in Innovation

Referierte Fachzeitschrift // 2021
Referierte Fachzeitschrift // 2021

Optionality and Selectiveness in Innovation

Klingebiel, Ronald und Christian Rammer (2021), Optionality and Selectiveness in Innovation, Academy of Management Discoveries 7(3) , 328-342

Autoren/-innen Ronald Klingebiel // Christian Rammer