Börsch-Supan, Axel, Tabea Bucher-Koenen und Felizia Hanemann (forthcoming), Early determinants of work disability in an international perspective, Demography. Download

Autoren

Börsch-Supan, Axel
Bucher-Koenen, Tabea
Hanemann, Felizia