Community Innovation Survey

Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden // 2019
Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden // 2019

Community Innovation Survey

Rammer, Christian (2019), Community Innovation Survey, in: B. Blättel-Mink, I. Schulz-Schaeffer, A. Windeler Handbuch Innovationsforschung, Wiesbaden,

Autoren/-innen Christian Rammer