Partial Fiscal Decentralization and Sub-National Government Fiscal Discipline: Empirical Evidence from OECD Countries

Gutachten // 2013
Gutachten // 2013

Partial Fiscal Decentralization and Sub-National Government Fiscal Discipline: Empirical Evidence from OECD Countries

Autoren/-innen Zareh Asatryan // Lars Feld // Benny Geys