ZEW-Wirtschaftsanalysen Sammelbandbeitrag Bd. 63 // 2003

Innovation und Beschäftigung

Peters, Bettina (2003), Innovation und Beschäftigung, in: Innovationsforschung heute, Bd. 63, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 115-151

Autoren/-innen Bettina Peters