Innovation in Malmö after the Öresund Bridge

Referierte Fachzeitschrift // 2022
Referierte Fachzeitschrift // 2022

Innovation in Malmö after the Öresund Bridge

Ejermo, Olof, Katrin Hussinger, Basheer Kalash und Torben Schubert (2022), Innovation in Malmö after the Öresund Bridge, Journal of Regional Science 62(1) , 5-20

Autoren/-innen Olof Ejermo // Katrin Hussinger // Basheer Kalash // Torben Schubert