Sondergutachten 83 (2022): Krankenhausversorgung nach Corona: Wettbewerb, Planung und Finanzierung neu organisieren

Expertises // 2022
Expertises // 2022

Sondergutachten 83 (2022): Krankenhausversorgung nach Corona: Wettbewerb, Planung und Finanzierung neu organisieren

Authors Achim Wambach // Thomas Nöcker // Pamela Knapp // Doris Kollmann // Jürgen Kühling