Profit Sharing and Innovation

Refereed Journal // 2015
Refereed Journal // 2015

Profit Sharing and Innovation

Aerts, Kris, Kornelius Kraft and Julia Lang (2015), Profit Sharing and Innovation, Industrial and Corporate Change vol. 24 , 1377-1392

Authors Kris Aerts // Kornelius Kraft // Julia Lang