Open Source Software und IT-Sicherheit

Monograph
Monograph

Open Source Software und IT-Sicherheit

Bertschek, Irene and Thomas Döbler (2005), Open Source Software und IT-Sicherheit, FAZIT-Schriftenreihe, Forschungsbericht, Vol. 1, Stuttgart

Authors Irene Bertschek // Thomas Döbler