Schmoch, Ulrich, Knut Blind, Rainer Fritsche, Christian Rammer and Uta Saß (2002), Marken als Innovationsindikator, Karlsruhe.

Category

Expertises

Authors

Schmoch, Ulrich
Blind, Knut
Fritsche, Rainer
Rammer, Christian
Saß, Uta

Keywords

Marken Innovation Indikatoren