Szczesny, Andrea (2001), Kreditrisikomessung und Kreditrisikomanagement, Vol. 54, Nomos Verlag, Baden-Baden.

Keywords

Kreditrisiko, Bankenaufsicht, Ratings, Bonität