Bretz, Michael, Jürgen Egeln, Sandra Gottschalk, Georg Metzger, Martin Murmann, Michaela Niefert, Katrin Ullrich and Margarita Tchouvakhina (2013), Gründungspanelbericht, Neuss, Frankfurt und Mannheim. Download

Category

Expertises

Authors

Bretz, Michael
Egeln, Jürgen
Gottschalk, Sandra
Metzger, Georg
Murmann, Martin
Niefert, Michaela
Ullrich, Katrin
Tchouvakhina, Margarita

Keywords

KfW/ZEW-Gründungspanel, High-Tech-Gründungen, Gründungsgeschehen, Innovationstätigkeit